Om os

PricePusher.dk er en prissammenligningstjeneste, der sammenligner priser og tilbud på mobiltelefoner uden mobilabonnement, iPads & Tablets, Tilbehør til mobil, iPads & Tablets, og en hel verden af Gadgets.

Vi inkluderer udelukkende webshops, der er verificeret med det danske e-mærke eller af tilsvarende udenlandsk mærkeordning og som opfylder principperne bag sikker handel på nettetPricePusher.dk er skandinavernes portal til gode priser og sikker e-handel i Danmark, Norden og EU.

Webshops der er e-mærke verificeret kan ved tilmelding til PricePusher.dk tilføje gratis links på egen profilside, Microsite, som indekseres og eksponeres på PricePusher.dk – Kundevenlige danske webshops får hermed værdifuld eksponering i Danmark og øgede eksportmuligheder til de øvrige nordiske lande.

Tilmeld din webshop til PricePusher

Hvem er PricePusher.dk

PricePusher.dk er stiftet af Nicolas Fredriksen, som sammen med et investorkollegium bestående af Mobilselskabet Aps, Ofin Aps, Steen Jørgensen og Jeppe Mariager-Lam, har etableret PricePusher Aps.

I det daglige drives PricePusher.dk af Teleanalytiker, Nicolas Fredriksen,som også er selskabets direktør, og af Mobilekspert, Steen Jørgensen, som tester og anmelder mobiltelefoner, tilbehør og gadgets.

Læs mere om hvordan tilføje link og kontakte os nederst på siden.

Sådan hænger vores forretning sammen

Webshops betaler for hvert klik de modtager fra vores prissammenligningstabeller. Gældende klikpris er DKK 0,79, hvilket er betydelig lavere end konkurrerende tjenester på markedet. Som en bonus til den lave klikpris er trafik fra webshoppens eget Microsite gratis. På Micrositet kan webshoppen selv tilføje links, som man ønsker den gratis trafik skal ledes til.

Udover eksponering i relevante prissammenligningstabeller og gratis trafik fra Micrositet, hvor webshoppen selv kan tilføje links, bliver webshoppens inventory, priser og tilbud eksponeret på medierne under Mobilselskabet Aps.

Kun webshops verificerede for sikker handel på nettet, kan tilmelde sig vores Tjeneste. Vi gør således meget ud af, at dokumentere og eksponere webshopenes troværdighed.

Vi ønsker at være skandinavernes portal til sikker e-handel og de bedste priser, og tilbud på nettet. Det betyder at danske webshops vil opleve eksponering og forhåbentligvis større eksport til det nordiske marked.

Samlet set tilbyder vi en løsning der baseres på organisk vækst og forbrugernytte.

Tilmeld din webshop

Kontakt PricePusher.dk

PricePusher Aps
Krudtmøllegårds Allé 1,
2300 KBH S 
+45 61 77 36 00
info@pricepusher.dk