Vilkår

*** PricePusher.dk 27/05/2016 ***

1.0 Kort om Tjenesten

PricePusher.dk sammenligner priser og tilbud på varer og tjenester udbudt af webshops, der er e-mærket og godkendt af den danske E-handelsfond og/eller er godkendt af tilsvarende udenlandsk organisation.

Webshops der figurerer i prissammenligningerne er ligeledes gennemgået af PricePusher.dk, som verificerer tilstedeværelsen af centrale informationer på webshoppens hjemmeside bl.a. kontaktoplysninger for kundeservice, ejerskabsforhold og handelsvilkår.

Verificerede webshops leverer XML-feed til PricePusher.dk med priser og produktinformationer, som listes i relevante prissammenligningstabeller.

PricePusher.dk leverer trafik til listede webshops i henhold til gældende prismodeller.

2.0 Erklæring om sikker e-handel

Webshoppen erklærer ved accept af disse vilkår, at webshoppen er registreret med det danske e-mærke og/eller er registreret med et tilsvarende udenlandsk mærke udstedt af uvildig og tilsynsførende organisation.

2.1

Webshoppen er indforstået med, at eksponering på PricePusher.dk kun kan ske så længe webshoppen er registreret og godkendt af e-mærket (E-handelsfonden) og/eller af tilsvarende udenlandsk uvildig og tilsynsførende organisation.

2.2

I det tilfælde, at webshoppen ikke længere er e-mærke verificeret og/eller er verificeret af tilsvarende udenlandske instans, vil PricePusher.dk pause eksponeringen af webshoppens priser og tilbud. Eksponeringen genoptages i det øjeblik, at e-mærke, eller tilsvarende mærkeordning, verificeringen er genetableret.

2.3

Ved tilmelding af webshoppen til PricePusher.dk erklærer registrator, at ”[Webshoppen] støtter og efterlever principperne bag sikker e-handel og overholder lovgivningen knyttet til fortrydelsesret, reklamationsret og købeloven.

3.0 Erklæring om indholdet og rettighederne til indholdet i XML-feed

Webshoppen erklærer ved accept af disse vilkår, at webshoppen har rettighederne til indholdet leveret i XML-feedet. Det gælder især rettighederne til indsendte tekster, billeder og videoer.

3.1

Webshoppen bærer det fulde ansvar for, at tekster, billeder og videoer og andet materiale, som indsendes i XML-feed, frit kan anvendes på PricePusher.dk.

3.2

Webshoppen bærer det fulde ansvar for, at billeder, tekster, videoer og andet materiale ikke krænker tredjeparts rettigheder, lovgivning og god forretningsskik. Herunder undergraver formålet med PricePusher.dk.

3.3

Webshoppen giver med accept af disse vilkår PricePusher.dk evigvarende brugsret til tekster, billeder, videoer og andet materiale. Indholdet kan hertil benyttes af PricePusher.dk i andre medier og i sammenhæng med annoncering, reklamer og anden markedsføring af webshoppen og PricePusher.dk generelt i Danmark og udlandet.

3.4

Webshoppen bærer ansvaret for, at data og indhold i XML-feed er korrekt. PricePusher.dk bærer intet ansvar for rigtigheden af priser, tilbud og andet materiale i XML-feedet. Såfremt der er fejl i et indsendt feed, kan fejlen udelukkende udbedres ved indsendelse af nyt feed (PricePusher.dk opdaterer XML feed hver nat kl 03:00 CET).

3.5

Såfremt webshoppen har indsendt materiale, den ikke besidder rettighederne til (tekster, billeder, video o. lign), og såfremt Pricepusher.dk bliver holdt ansvarlig for krænkelse af rettighederne til dette materiale, så kan Pricepusher.dk uden videre varsel henvise den fornærmede part til webshoppen, der har publiceret materialet på Pricepusher.dk. Webshoppen accepterer, at Pricepusher.dk er uden ansvar for publiceret materiale gennem XML.

4.0 Trafik fra Pricepusher.dk

Trafik - kliks fra Pricepusher.dk til webshoppen - måles og registreres af PricePusher.dk. For hvert klik webshoppen modtager fra Pricepusher.dk og kampagner, som Pricepusher.dk kører på affilierede sites bl.a. Mobil.nu, TelePrisTjek.dk og MobilKunden.dk, og kliks fra kampagner gennem tredjepart, som Pricepusher.dk afvikler online f.eks. gennem Google Adwords, afregnes i henhold til gældende priser på Pricepusher.dk.

4.1

Trafikken - dvs. kliks fra Pricepusher.dk – kan i realiteten registreres i webshoppens eget statistiksystem, som trafik/kliks fra flere forskellige kanaler og medier. Webshoppen er indforstået med, at trafikken derfor afregnes i henhold til udgående kliks registreret hos Pricepusher.dk. Pricepusher.dk stiller statistikmodul til rådighed for webshoppen, således webshoppen kan følge med i den løbende trafikstrøm, som afregnes i henhold til trafikstatistikken.

4.2

Køb af trafik/kliks på Pricepusher.dk opgøres i kroner og giver X-antal Credits; Én Credit = Ét klik.

Se gældende prismodeller for yderligere prisinformation.

4.3

Credits (Trafik/kliks) betales forud i henhold til gældende prismodeller på Pricepusher.dk. Forudbetalte Credits refunderes ikke og må opbruges indenfor 12 måneder fra betalingsdato. Efter 12 måneder er ubrugte Credits ikke længere gyldige.

4.4

Priserne på Credits og prismodellerne for Pricepusher.dk kan ændres med 14 dages varsel. Eventuelle prisforhøjelser udsendes pr. mail til webshoppens kontaktperson senest 30 dage inden priserne træder i kraft. Eventuelle prisnedsættelser implementeres automatisk uden varsel.

4.5

PricePusher.dk videregiver ikke kontaktinformationer på registrerede webshops til tredjepart, men det accepteres, at PricePusher.dk kan kontakte webshoppen pr. telefon og e-mail.

4.6

12 måneders reklamationsret. Det påhviler kunden, at reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter, kunden har konstateret fejl eller mangler ved trafikken leveret til kunden.

5.0 Webshoppens eksponering

Webshoppens varelager, priser og tilbud inklusive billeder, tekster og andet promoverende materiale, publiceres via XML, som webshoppen indsender til PricePusher.dk.

5.1

De eksponerede priser på PricePusher.dk vises i den valuta, som benyttes i det land, brugeren befinder sig. Priserne fra XML feedet bliver således omregnet til aktuel valuta og i henhold til den aktuelle valutakurs i den Europæiske Central Bank.

5.2

For at undgå unaturlige priser i prissammenligningerne foretager automatiske afrundinger op til hele kronebeløb.

5.3

Omregning af valuta og afrunding op til nærmeste krone, vil ikke forpligte webshoppen. Valutaomregninger og naturlige priser er alene implementeret for at vejlede og øge udenlandske brugeres sammenligningsgrundlag.

6.0 Microsite

Webshops der optages på PricePusher.dk får adgang til eget Microsite som publiceres på PricePusher.dk. På Micrositet kan webshoppen uploade eget logo, oprette op til otte links til eget indhold på eget site, samt skrive informativt om webshoppens formål og sortiment.

6.1

Trafik der kommer fra Micrositet til webshoppens hjemmeside er gratis.

6.2

Links der oprettes på Micrositet skal være relevante og altid være opdaterede. Links må ligeledes kun linke til webshoppens egen hjemmeside. Ligeledes skal teksten på Micrositet være relevant og skrevet i god og objektiv tone.

6.3

PricePusher.dk kan såfremt ovenstående ikke efterleves, eller såfremt loven kræver det, lukke Micrositet uden varsel.

6.4

PricePusher.dk forbeholder sig retten til at fjerne webshoppens Microsite såfremt det vurderes, at webshoppens sortiment ikke er relevant og kan klassificeres indenfor områderne; tele, it og tech.

7.0 Aftalens varighed og opsigelse

Pricepusher.dk kan frit opsige aftalen hvis webshoppen ikke overholder principperne bag sikker e-handel. Normal praksis vil dog være, at webshoppen bliver suspenderet fra prissammenligningerne indtil evt. fejl og misforståelser er udbedret.

7.1

Webshoppen kan når som helst udtræde af samarbejdet og standse leveringen af XML feedet.

7.2

Webshoppen har i henhold til gældende prismodel adgang til egen Profilside. Såfremt webshoppen ikke har Credits på sin konto og/eller suspenderes, vil profilsiden fortsætte med at eksistere. Profilsiden vil imidlertid indeholde en disclaimer, der annullerer verificeringen af webshoppen, som "et sikkert sted at handle på nettet".